Skip to content

Privacy beleid & cookiestatement

Dit is het privacy- en cookiestatement van INNERCOMPASSCOACH.NL, hierna genaamd INNERCOMPASSCOACH.NL. Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle producten en activiteiten van INNERCOMPASSCOACH.NL. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik ben als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Anne Franklaan 119
Postcode: 3721 PN
Plaats: Bilthoven
KvK nr.: 80125727

E-mailadres: linda@innercompasscoach.nl

In dit privacy- en cookiestatement informeer ik je hoe INNERCOMPASSCOACH.NL jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geef ik aan dat ik voldoe aan de verplichtingen uit de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (samen de toekomstige e- Privacyverordening).

INNERCOMPASSCOACH.NL respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen evenals van de bezoekers van de website. www.innercompasscoach.nl is de website van INNERCOMPASSCOACH.NL.
Ik zorg er verder voor dat de persoonlijke informatie die ik van jou ontvang, vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en goed worden beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.

Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij mij ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten van INNERCOMPASSCOACH.NL. Wees je er dus van bewust dat INNERCOMPASSCOACH.NL niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, oftewel de privacywaakhond van Nederland, ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst INNERCOMPASSCOACH.NL je naar de website van de AP: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE INNERCOMPASSCOACH.NL KAN VERZAMELEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die INNERCOMPASSCOACH.NL.van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 1. Jouw voor-en achternaam;

 2. Jouw adresgegevens;

 3. Jouw telefoonnummer;

 4. Jouw geslacht;

 5. Jouw e-mailadres;

 6. Jouw aanbeveling;

 7. Jouw bankrekeningnummer;

 8. Jouw IP-adres;

 9. Jouw locatiegegevens;

 10. Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 11. Gegevens over jouw surfgedrag;

 12. Internetbrowser en apparaat type;

 13. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

INNERCOMPASSCOACH.NL.verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

Kinderen

INNERCOMPASSCOACH.NL.heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via linda@innercompasscoach.nl dan verwijder ik deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet INNERCOMPASSCOACH.NL doelen hebben bepaald.
Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van producten en/of diensten van INNERCOMPASSCOACH.NL en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan INNERCOMPASSCOACH.NL verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;

 2. Het gerechtvaardigd belang;

 3. Vitale belangen;

 4. Op basis van een overeenkomst;

 5. Op basis van een wettelijkeplicht;

 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet INNERCOMPASSCOACH.NL een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

 

Doel

Grondslag

1

Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2

Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3

Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4

Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5

Om producten of diensten te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6

INNERCOMPASSCOACH.NL verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

7

Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op mijn website of op een van de social media kanalen

Gerechtvaardigd belang

8

Voor het gericht toepassen van sponsored campagnes

Omdat jij hiervoor (aan LinkedIN toestemming hebt gegeven

9

Om jouw aanbeveling op de website te kunnen plaatsen

Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

INNERCOMPASSCOACH.NL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Van de genoemde persoonsgegevens onder het kopje ‘PERSOONSGEGEVENS DIE INNERCOMPASSCOACH.NL KAN VERZAMELEN’ geef ik hieronder aan hoe lang ik deze bewaar:

 

Persoonsgegevens

Termijn of Richtlijn (als termijn niet op voorhand te zeggen is)

Reden

1

Jouw voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

2

Jouw adresgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

3

Jouw telefoonnummer

Zolang je actieve klant bij mij bent tot 5 jaar erna

Zodat ik eventuele gegevens van je terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

4

Jouw geslacht

Zolang je actieve klant bij mij bent tot 5 jaar erna

Voor de aanhef

5

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik je kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

6

Jouw aanbeveling

Zolang jij de toestemming niet hebt ingetrokken

Zodat mijn producten en diensten door klanten worden aanbevolen op mijn website

7

Jouw bankrekeningnummer

Zolang je actieve klant bij mij bent tot 5 jaar erna

Zodat ik geld kan terugstorten, indien je gebruik maakt van de 30-dagen garantietermijn

8

Jouw IP-adres

Zolang je een actief account hebt als klant

INNERCOMPASSCOACH.NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

9

Jouw locatiegegevens

180 dagen

INNERCOMPASSCOACH.NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

10

Gegevens over jouw activiteiten op de website

180 dagen

INNERCOMPASSCOACH.NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

11

Gegevens over jouw surfgedrag

180 dagen

INNERCOMPASSCOACH.NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

12

Internetbrowser en apparaattype

180 dagen

INNERCOMPASSCOACH.NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

13

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang je actieve klant bij mij bent tot 5 jaar erna

Zodat ik eventuele gegevens van je terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

INNERCOMPASSCOACH.NL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven (verwerkers) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. INNERCOMPASSCOACH.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt INNERCOMPASSCOACH.NL (persoons)gegevens:

Derde (groepen)

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Accountant

Verwerkings-verantwoordelijk

Om de omzet- en jaaraangiftebelastingaangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Emailmarketing systeem

Verwerker

Om nieuwsbrieven te versturen

Naam, emailadres

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Verwerker

Voor de website en e-mails

Versleutelde gegevens

(Online) Telefoondiensten

Verwerker

Om contact met je te kunnen opnemen

Jouw telefoonnummer en/of jouw accountnaam

 

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN
Ik proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan om gebruik te maken van diensten van buiten de EU.
Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land, dat wil zeggen dat deze voldoen aan de standaarden die de AVG voorschrijft.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Ik informeer je welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door INNERCOMPASSCOACH.NL in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar linda@innercompasscoach.nl.

INNERCOMPASSCOACH.NL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INNERCOMPASSCOACH.NL.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van mijn diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere coach overstapt.

INDIENEN KLACHT
INNERCOMPASSCOACH.NL wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat INNERCOMPASSCOACH.NL niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van INNERCOMPASSCOACH.NL wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die INNERCOMPASSCOACH.NL gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies
INNERCOMPASSCOACH.NL maakt op haar website geen gebruik van functionele, maar wel van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van INNERCOMPASSCOACH.NL. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. INNERCOMPASSCOACH.NL maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om jouw toestemming.

Google Analytics
Ik wil graag weten hoe jij als bezoeker gebruik maakt van de website. Ik ben dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
Ik heb Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google- diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media (buttons)
Ik ben ook actief op LinkedIN. Wanneer je mijn social media pagina bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kan ik of door mij ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen.

Als je via social media communiceert met mij, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kan ik gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Ik gebruik die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van INNERCOMPASSCOACH.NL is ook een social media button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom het privacy- en cookiestatement van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Affiliate cookies
Op mijn website kunnen cookies worden geplaatst door derden (affiliate cookies), te weten affiliate marketeers. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen.
Affiliate cookies vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor de adverteerder, publisher of het affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat een affiliate cookie wordt geplaatst.

De adverteerder of publisher moet daarentegen wel de bezoekers informeren over het gebruik van deze cookies.

“Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering.”, aldus minister Kamps, mei 2013.

De affiliate marketeers maken gebruik van zogenaamde matching-technologie. Daarbij worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen en de data die worden opgeslagen, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze worden zeer zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.

Opt-out
Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik heb een aantal van de beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

 • De website van INNERCOMPASSCOACH.NL maakt gebruik van betrouwbare SSL/TSL Certificaten om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 • Ik werk de plugins en het thema van de website regelmatig bij;

 • Ik bescherm de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;

 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door INNERCOMPASSCOACH.NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via linda@innercompasscoach.nl

WIJZIGINGEN

Tot slot, het meest actuele privacy- en cookiestatement vind je steeds op deze website.